Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Podstaw Techniki dr hab. inż. D. Wójcicka-Migasiuk, prof. PL w związku ze szkoleniem pracowników Wydziału PT w dniu 10 maja 2018r. oraz Konferencją […]

Czytaj dalej